Unieważnienie WIBOR zmniejszy raty kredytów?

Unieważnienie WIBOR zmniejszy raty kredytów

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach podjął ważną decyzję na temat unieważnienia WIBOR-u, wskaźnika do ustalania odsetek w kredytach. Zgodnie z nią, został wykreślony z umowy kredytowej. To oznacza, że klient będzie płacić niższe raty kredytowe, oparte jedynie na marży bankowej.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na coraz większe przekonanie, że WIBOR może być niewłaściwie stosowany, a banki nie przekazują kredytobiorcom pełnego ryzyka związanego z tym wskaźnikiem.

Czy umowa kredytowa z WIBOR-em może zostać unieważniona?

Tak, możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR. W przypadku usunięcia wskaźnika z umowy kredytobiorcy mają prawo do zwrotu już wpłaconych środków na raty kredytowe oparte na wskaźniku. Obniżenie oprocentowania kredytów o około 7,5% może prowadzić do znacznej obniżki wysokości rat dla wielu osób.

Jeśli jesteś kredytobiorcą i chcesz sprawdzić swoją umowę, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Unieważnienie WIBOR i wykreślenie wskaźnika z umowy może znacząco zmniejszyć wysokość rat kredytowych.

Rekomendowane artykuły